Kloakseparering

Hvordan foregår kloakseparering?

Hvad er en slamsugning?

Når der skal foretages en kloakseparation skilles kloakken fra den fælles ledning som har til opgave at aflede regn og andet spildvand til et rensningsanlæg. Den nye kloak vil have to individuelle separationsledninger, hvor regn og spildvand bliver adskilt. Dette bliver også kaldt for et to-strenget kloaksystem. Formålet med en kloakseparation er at lede spildvand til renseanlægget, og lede regnvand til søer, vandløb og ud i havet. Dette gøres for ikke at overbelaste renseanlæg. En kloakseparering kan vurderes som værende succesfuld, når de to ny rør er tilkoblet de kommunale rør. Når der udføres en kloakseparering, er det muligt at eksisterende problematikker med kloakken vil blive opdaget. Hvis disse problemer viser sig at af en alvorlig størrelse, såsom revner, utætheder eller er tilstoppet, er det nødvendigt at kloakken skal fornyes, hvilket leder til yderligere udgifter. Det er derfor en god ide at undersøge dette nærmere i forbindelse med køb af ny bolig eller sommerhus.
slamsugning

Forhør dig om hvorvidt en kloakseparering er muligt

Er du igang med processen med køb af hus eller sommerhus, er det en relevant og god ide at undersøge hvorvidt ejendommen har påbud omkring kloakseparering. Denne information kan normalt ses i din købsaftale. Hvis dette er tilfældet for dit hus, er det meget muligt at dette kan blive en uforudset udgift for dig i fremtiden. Du bør derfor forhøre dig om dette, kan påbud om kloakseparering kan føre til et nedslag i prisen, så du selv kan dække denne udgift.

Hvis dette problem er gældende for dig, skal det afklares inden den endelige, bindende handel bliver indgået. Og selvom at det forventes at det på købsaftalen fremgår hvorvidt der er mulighed for at få foretaget en kloakseparering, har du som køber undersøgelsespligt. Det vil sige at omkostningerne for fejl eller mangler hverken du eller sælgeren er klar over eksisterer, vil ende hos dig.

Kloakseparering skal altid udføres af autoriseret kloakmestre.

Indhent tilbud

Uforpligtende tilbud - til undersider

  • Opgavebeskrivelse

  • Hér kan du tilføje filer, hvis det er relevant for opgaven (valgfri)
  • Dine oplysninger

Hurtigt overblik over det du søger

100% uforpligtende tilbud

Få fikset din kloakopgave før end siden! Kloakarbejde bliver kun dyrere, hvis det ikke bliver taget hånd om hurtigst muligt.

Indhent et tilbud